อุทยานเขาสามร้อยยอด
          เป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 ของปะเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็น ภูเขาหินปูนสูงชัน ผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเล ชาดหาดเป็นหาดเลน 
          และหาดทราย ห้วงน้ำทะเลตื่น มีหมู่เกาะหินปูนใกล้ชาดฝั่ง ได้แก่ เกาะสัตกูด เกาะโคร๋า เกาะระวิง เกาะระวาง และเกาะขี้แก ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ราบน้ำขังตลอดปี 
          คือ ทุ่งสามร้อยยอด ซึ่งเป็นหนองน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของนก มีปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำจืดนานาชนิด เนื่องจากสภาพทางธรณีเขาสามร้อยยอดเป็นหินปูน จึงมีหน้า
          ผาสูงชัน และหุบเหวลึก มีเขาที่สำคัญได้แก่ เขาใหญ่ เขาถ้ำประทุน เขาแดง เขาหุบจันทร์ และเขาขั้นบันได และยังมีถ้ำอีกมากมายเช่น ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร และถ้ำพระยานคร


         
0

          เกาะนมสาว
          ไม่ไกลจากบ้านโกลเด้นมากนัก ท่าน
     สามาถมองเห็นได้จากบ้านโกลเด้นใช้เวลา
     เดินทางประมาณ6-7 นาทีเป็นที่ตั้งของ
     ศาลเจ้าแม่นมสาว ที่เป็นที่สักการะของชาว
     เรือ และชาวบ้านในระแวกนั้นผู้ใดต้องการ
     อะไร บนอะไรมักจะได้ สิ่งของที่ชาวบ้าน
     ใช้ในการแก้บนคือ ยกทรงชั้นใน.

     เกาะระวิง และ เกาะระวาง
     เป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ด้านหลังเกาะ โกร่า 
     ที่ด้านหนึ่งของเกาะเป็นหน้าผาหินชัน 90 
     องศา ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
     ต่างชาติที่นิยม กีฬา บินหน้าผาที่เกาะนี้เพราะ
     ถ้าผลัดตกลงมาด้านล่างก็ยังมีแผ่นน้ำลอง
     รับนั้นเอง

. .
          เกาะโครำ (Monkey Island)
          เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะนมสาว 
     ท่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากหาด
     หน้าบ้านโกลเด้น บนเกาะเต็มไปด้วยลิง
     จำนวนมาก ท่านสามารถทำกิจกรรมได้
     หลายอย่างที่บริเวณเกาะมีแนวประการัง
     น้ำตื้น รอบบริเวณด้านหน้าของเกาะที่
     ท่านสามารถดำน้ำ (Snolkel) ดูประ - 
     การังได้ ด้านหลังเกาะน้ำจะลึกกว่าด้าน
     หน้า ท่านจะมองเห็นเกาะ หมากรุกได้
     จะทางด้านหลังเกาะนี้

     ถ้ำพระยานคร
     ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ ปราณบุรี การเดินทางไป
     ยังถ้ำพระยานคร ทางที่สะดวกที่สุด คือ เช่า
     เรือ ที่หมู่บ้านบางปู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
     30 นาที ถ้ำนี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ที่มีความงาม
     มาก หลังคาถ้ำ มีปล่องแสงสามปล่องทำ
     ให้แสงอาทิตย์ สอดล่อดเข้าไปได้สิ่งที่สะดุด
     ตามากที่สุด ในถ้ำนี้คือ พระที่นั่ง คูหา
     คฤหาสน์ ซึ่งเป็น พลับพลา จตุรมุข สร้างใน
     สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า - 
     อยู่หัว

0

0
          อุทยานสามร้อยยอดหนุนชาวบ้านบริการเรือถ่อให้นักท่องเที่ยวชมบึงบัว
     ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว เปิดในช่วงเวลาตั้งแต่ 7.00 - 9.00 น.โดยจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับชาวบ้าน วันละ 100 บาท เพื่อนำนักท่องเที่ยวลงเรือถ่อไปชมบึงบัว  
     เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาก็ไม่ทราบว่าจะไปติดต่อเรือได้ที่ไหน และถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับบึงบัวที่อยู่ในทุ่งน้ำจืดสาม
     ร้อยยอดนั้น อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทางไปชมต้องใช้เรือถ่อเป็นพาหนะ ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามของบึงน้ำจืด
     ขนาดใหญ่ ที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่หนาแน่น มีนกน้ำนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีนกอพยพมาจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเดือนธันวาคมจนถึงต้นป                              http://www.baan-golden.com Samroiyod Pranburi  prachuap khirikhan
                             
2008. All Rights Reserved. Baan-Golden Resort.
                             
Designed by 13Studios. Contact me By P@ss jinkung13@hotmail.com