ล่องลำน้ำชมหมู่บ้านชาวเล
          ท่านสามารถนั่งเรือจากหน้าบ้านโกลเด้น ออกนอกทะเล และล่องเรือ เข้าตามลำน้ำที่ต่อ
          จากทะเลเข้ามาตามแนวหุบเขา บริเวณสองฝากขอลำน้ำ ท่านสามารถชมธรรมาชาติ
          ชายเล และหมู่บ้านชาวเล ที่ทำประมงที่หมู่บ้านชาวเลนี้ ท่านสามารถแวะซื้ออาหาร
          ทะเลสดๆได้
          จุดชมวิวเขาแดง
          เป็นจุดชมวิวที่ใกล้ที่ทำการอุทยานเขาสามร้อยยอดมากที่สุด ใช้เวลาเดินทางไม่มากนัก 
          แต่ต้องตื่นแต่เช้าไปรอพระอาทิตย์ขึ้น เนี่องจากไม่สามารถพักค้างแรมข้างบนได้ ช่วง
          เวลาที่เหมาะสมคือ เวลา ประมาณ5.30 น. ควรจะมีไฟฉายหรือตะเกียงขึ้นไปด้วย 
          เพื่อส่องนำทาง บนจุดชมวิวเขาแดง สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทะเล
          อ่าวไทย มีชายหาด หมู่บ้าน และทิวเขาหินปูนของอุทยาน 
.
          ล่องเรือตกปลาหมึกยามค่ำคืน
          หลายคนยังไม่มีโอกาศได้สัมผัสชีวิตของชาวเล เรามีเรือตกปลาหมึกที่ต้องใช้ไฟสปอร์
          ไลท์ ล่อให้ปลาหมึกมาเล่นไฟ แล้วก็ใช้เบ็ตตลกปลาหมึก ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการตก
          ปลาหมึก ท่านสามารถจองเรือได้จากบ้านโกลเด้น (โปรดจองล่วงหน้า) เวลาล่องเรือ
          ประมาณ 20.00น.หลังจากที่ท่านทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว
          ดำน้ำดูปะการัง
          เพียง 5 นาทีที่คุณได้นั่งเรือ จากบ้านโกลเด้น จะถึงเกาะที่มีชื่อว่า เกาะโคร๋า ที่นี้จะมีลิง
          เป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ นอกจากนี้เกาะยังล้อมรอบไปด้วยปะการังที่มีสีสันเป็นจำนวนมาก 
          ณ ทืนี้ก็เป็นจุดที่สามารถดำน้ำเพื่อดูประการังได้ ส่วนด้านหลังของเกาะก็เหมาะกับการตก
          ปลาด้วยเช่นกัน
                              http://www.baan-golden.com Samroiyod Pranburi  prachuap khirikhan
                             
2008. All Rights Reserved. Baan-Golden Resort.
                             
Designed by 13Studios. Contact me By P@ss jinkung13@hotmail.com